POSEBNI ŠTANDOVI

Mogućnost izvođenja svakog projekta ogleda se u izradi posebnih štandova, prema standardu klijenta. Ovakav oblik sajamskog nastupa podrazumeva utisak da je Vaš štand deo enterijera koji služi samo Vama i Vašem izlaganju i u potpunosti je personalizovan.