GRAFIKA

Posebnim i inovativnim dizajnom, koristeći lake i penaste materijale, dolazimo do novih formi . 3D objekti koriste se za izradu slova, scenografija i predmeta. Dimenzije su, praktično neograničene.