DIGITALNA ŠTAMPA VELIKIH FORMATA

Digitalna štampa velikih formata, popunjena sa mogućnostima za izradu kvalitetnih idejnih rešenja I realizacijom na kvalitetnoj opremi, upotpunjuje svaku vrstu promocije. Štampa je moguća na svim materijalima i vrstama podloge.