ORGANIZACIJA DOGAĐAJA

Kreativni pristup, nesvakidašnji ambijenti, neočekivani obrti, režirano svetlo i ton su sastavni deo našeg kreativnog pristupa."Personalizovani" događaji o kojima ste slušali ili ste ih videli potiču iz naših "radionica".